Јавни позиви и конкурси

Јавни позив за бањску рехабилитацију ППБ и РВИ за 2017. годину

Број: 16-03/1-2-563-1-4/2017 Бања Лука, 31.03.2017. године   На основу Плана утрошка буџетских средстава са позиције 416300 – „Текуће дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите ППБ, РВИ и ЦЖР – Пројекат бањске рехабилитације“, утврђене Буџетом Републике Српске за 2017. годину („Службени гласник Републике Српске“ број: 116/16) и Пројекта бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2017. годину, број: 16-03/1-2-563-1/2017 од 03.03.2017. године, на који је Влада Републике Српске, дана 16.03.2017. године на 116. сједници дала сагласност, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите расписује:           ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтјева ради упућивања 568 ратних војних […]

Јавна лицитација за продају моторних возила БОРС-а

На основу чланова 8.и48. Статута Борачке организације Републике Српске Српске и Одлуке Предсједништва Скупштине БОРС бр.И-01/II-04-10-О-2/16 од 22.01.2016.године, предсједник Скупштине БОРС, д о н о с и : О Д Л У К У о расписивању јавне лицитације за продају моторних возила прикупљањем понуда Члан 1. Предмет јавне лицитације –поступком прикупљања писаних понуда за моторна возила: 1. путничко моторно возило, марке : OPEL, тип: VECTRA боја: СИВА, број шасије:W0L0ZCF6941006352 број мотора: АКD1070 година производње: 2003,DIZEL снага мотора:92 регистарски број:М86-А-950; у возном стању, регистрован до 02.09.2016.године; почетна продајна цијена је: 3.429,30 КМ 2. путничко моторно возило, марке: VOLKSWAGEN, тип: 1Ј боја: […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПУЋИВАЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА У БАЊЕ

Број: 16-03/1-2-563-29-4/2015 Бања Лука, 27.03.2015. године   На основу Плана утрошка буџетских средстава са позиције 416300 – „Текуће дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите ППБ, РВИ и ЦЖР – Пројекат бањске рехабилитације“, утврђене Буџетом Републике Српске за 2015. годину („Службени гласник Републике Српске“ број: 119/14) и Пројекта бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2015. годину, број: 16-03/1-2-563-29/2015 од 20.02.2015. године, на који је Влада Републике Српске, дана 12.03.2015. године на 11. сједници дала сагласност, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите расписује:   ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтјева ради упућивања 568 ратних војних инвалида […]

ЈАВНИ КОНКУРС

ЈАВНИ   КОНКУРС

   Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К АJУ Ј А В Н А  У С Т А Н О В А ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ Б И Ј Е Љ И Н А Број:   02- 334/15 Бијељина, 30 .01.2015.   У складу са Законом о дјечијој заштити (“Службени гласник Републике Српске“ број 04/02 – Пречишћени текст, 17/08 и 01/09), чланом 6. Правилника о остваривању права из дјечије заштите (“Службени гласник Републике Српске“, број: 80/05), а на oснову Одлуке о давању сагласности на приједлог Буџета ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту Републике […]

Translate »