Саопштење за јавност

Поводом различитих информација које су се у јавности и дијелу Борачке организације Републике Српске појавиле послије Скупштине БОРС-а одржане 21. маја 2021. године, предсједник Борачке организације Републике Српске даје слиједећу изјаву:

Као предсједник Борачке организације Репбулике Српске дужан сам у раду досљедно примјењивати и поштовати Устав и законе Републике Српске и усаглашавати сва општа акта Борачке организације са позитивним правним прописима Републике Српске.

За вријеме мандата који обављам ни једно право борачке популације није умањено. У последњој години, за вријеме пандемије ковида 19 и знатног смањења привредне активности, успјели смо обезбједити додатних 20 милиона КМ за побољшање положаја, прије свега незапослених демобилисаних бораца, као и повећање инвалиднина од 3 % које је повећање највеће од 2014. године. За програм самозапошљавања демобилисаних бораца издвојено је додатних 10 300 000 КМ, знатно више од планираног.

Овим никако не желим рећи да сам у потпуности задовољан са положајем бораца  и све док имамо и једног борца који није адекватно збринут, обавеза је да радимо на рјешавању свих, па и појединачних проблема бораца.

У посљедње вријеме присутна је појачана активност појединих политичких партија усмјерених према борачкој популацији. Сматрам да је уплив политике у Борачку организацију највећа опасност за њено јединство, а тиме и судбину Републике Српске.   Подједнако уважавајући све парламентарне странке, свим силама ћу се супротставити било чијем негативном утицају и покушајима подјеле бораца.

Увјеравам цјелокупну јавност Репбулике Српске, а поготово чланове Борачке организације да ћу увијек бити отворен за сваку добронамјерну иницијативу која доприноси унапређењу рада и функционалнијој организацији БОРС-а, а која мора почивати на законским прописима и интерним актима БОРС-а, јасно дефинисаној подјели надлежности и одговорности, као и да ћу бити отворен за све приједлоге за унапређење статуса бораца.

ЗА КРСТ ЧАСНИ И СЛОБОДУ ЗЛАТНУ!

                                                                                                                                        

                                                                       Предсједник

                                                    Борачке организације Републике Српске

                                                                    Миломир Савчић   

Translate »