Објављен Јавни позив за запошљавање и економску подршку инвалида

Министарство рада и борачко – инвалидске заштите Републике Српске и Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске објавили су у дневним новинама Глас Српске, у броју од 29. децембра 2021. год. – Јавни позив послодавцима и републичким инвалидским организацијама за субвенције за запошљавање и економску подршку инвалида у 2021. години.

Јавни позив је објављен и на интернет страници  Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида на слиједећој адреси:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ЕКОНОМСКУ ПОДРШКУ   

Translate »