Milomir Savčić: Tužilaštvo BiH diže optužnice zbog norme kao da cijepa drva

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić smatra da je namjera Tužilaštva BiH da se preko predsjednika BORS-a – prvo njegovog prethodnika Pantelije Ćurguza, a potom i njega, kriminalizuje cijela Vojska Srpske, jer, kako je naglasio, idu redom da prikažu da je Republika nastala, ne borbom za slobodu, nego činjenjem zločina.

Optužnica koju je protiv mene podiglo Tužilaštvo BiH je lažna i izmišljena, i to ćemo dokazati na sudu, rekao je u intervjuu za „Nezavisne“ Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije RS.

„Dobio sam poruku i mog prijatelja, američkog advokata Pitera Robinsona, koji je ekspert za događaje oko Srebrenice. On mi je doslovno rekao da je bio šokiran kad je čuo za optužnicu i činjenicu da me neko uopšte dovodi u situaciju kada se ništa nije desilo sa mnom u vezi što bi moglo biti predmet istrage“, rekao je Savčić.

NN: Kako komentarišete optužnicu koja je podignuta protiv Vas?

SAVČIĆ: Optužnica predstavlja grubi falsifikat događaja okrenutog za 180 stepeni u odnosu na ono što se konkretno dešavalo u rejonu Nove Kasabe 13. jula, ne od 11. do 15. jula kako se tvrdi u optužnici.

NN: Šta se, po Vašem viđenju, desilo u odnosu na te događaje navedene u optužnici?

SAVČIĆ: O svemu tome saznanja ću sa svojim timom odbrane iznijeti kada za to dođe vrijeme. Mogu reći da sam ovih dana dobio mnogo poruka podrške. Dobio sam poruku i mog prijatelja, američkog advokata Pitera Robinsona, koji je ekspert za događaje oko Srebrenice. On mi je doslovno rekao da je bio šokiran kad je čuo za optužnicu i činjenicu da me neko uopšte dovodi u situaciju kada se ništa nije desilo sa mnom u vezi što bi moglo biti predmet istrage, a kamoli nečeg drugog.

NN: Razumijem da zbog planiranja odbrane ne možete iznositi mnogo detalja, ali možete li nam barem u osnovnim crtama iznijeti da li se bilo šta u optužnici poklapa sa događajima?

SAVČIĆ: Puno je tamo navedeno laičkih stvari, puno je neprofesionalizma. Ne mora neko biti profesionalni vojnik da razumije bar pojmove i pravilno tumači. Dakle, šta se desilo: U rejonu Nove Kasabe bio je smješten dio Zaštitnog puka Bataljona Vojne policije od kraja 1993. zbog boljih uslova smještaja ljudstva. Komanda puka i ostale jedinice bili su razmješteni u Crnoj Rijeci u vrlo nezadovoljavajućim uslovima, u krajnje lošim uslovima, pod zemljom u zemunicama. Ali tog kritičnog vremena tamo se nalazi samo desetak ljudi. Ostali su na zadacima na raznim ratištima RS, težišno Treskavica i drugo težište je bilo pojačano obezbjeđenje komandnog mjesta Glavnog štaba u Crnoj Rijeci i saniranje posljedica napada muslimana kod Srebrenice i Žepe 26. juna 1995. godine. Zapamtite ovaj datum. Tog 26. komandno mjesto Glavnog štaba i više lokacija u operativnoj dubini RS napale su snage 28. divizije prema njihovim podacima sa 1.200 vojnika. A mene tužilac stavlja u ulogu da ja napadam njih, a oni napadaju mene.

NN: Kako tumačite tajming kada je Tužilaštvo objavilo optužnicu? Prethodnih mjesec dana bilo je mnogo kritika na račun rada Odjeljenja za ratne zločine Tužilaštva BiH. Mislite li da to ima veze s tim, da „poprave“ statistiku?

SAVČIĆ: Ja to ne zovem statistikom, ja to zovem normom. Ali pravo ne može imati normu. Pravo mora biti pravo, a ne možete vi da proglasite određen broj ljudi krivima za nešto. To je potpuno naopako. Ne radi se tu o cijepanju drva, pa da imate normu koju morate iscijepati jer vam inače poslodavac neće dati platu. A ovi se ponašaju kao da cijepaju drva. Ovdje je sve naopako postavljeno. Jedini način da se natjeraju i ljudi u Tužilaštvu da se ponašaju profesionalno je da i oni snose sankcije za sve što se dokaže da je potpuno izmišljeno. Zato postoje istrage. A ovdje ni za četiri godine ne može da se utvrdi šta se dešavalo u tom rejonu, pored toliko svjedočenja, presuda i dokumentacije u Haškom tribunalu, pored ekspertize eksperta tužioca Ričarda Batlera, koja je dopunjavana iz predmeta u predmet.

I nigdje se ne spominje to, osim što se spominje da smo se tu nalazili kao mirnodopska formacija. To je bila naša kasarna, a ne kao početni napad na Srebrenicu ili bilo šta drugo.

NN: Ako sam Vas dobro razumio, Vi tvrdite da ni u jednom predmetu do sada niste dovođeni u vezu s tim događajima, osim što ste tu bili stacionirani kao jedinica?

SAVČIĆ: Tako je, baza, kasarna. Kažem vam, mi se branimo, dobili smo i pohvale. 16. juni se obilježava u kalendaru značajnih datuma RS kao pobjeda Zaštitnog puka na Treskavici, gdje smo desetkovali Sedmu muslimansku brigadu. Mi se tučemo tu gore.

NN: Vi, znači, niste uopšte bili na tom mjestu koje se spominje u optužnici?

SAVČIĆ: Ja tu nisam ni nogom kročio. U Kasabu sam svojom nogom kročio, gdje se navodno nešto desilo 27. jula, negdje oko podneva, kada sam krenuo put Drvara pošto su pali Grahovo i Glamoč. A prije toga sam proveo osam-devet mjeseci u bolnici poslije teškog ranjavanja.

NN: Imate li neku vrstu brige, tjeskobe, straha ili nelagode zbog procesa koji će sad uslijediti?

SAVČIĆ: Ne, moja snaga je u istini, u podršci i ljubavi moje porodice, mojih saboraca, saradnika, a i na kraju krajeva moja sudbina je borba i spreman sam da je nastavim da sperem ljagu sa svog imena i s imena svoje elitne jedince i Vojske RS i srpskog naroda u cjelini.   

Translate »