ДОКУМЕНТИ

ЈАВНИ КОНКУРС

ЈАВНИ   КОНКУРС

   Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К АJУ Ј А В Н А  У С Т А Н О В А ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ Б И Ј Е Љ И Н А Број:   02- 334/15 Бијељина, 30 .01.2015.   У складу са Законом о дјечијој заштити (“Службени гласник Републике Српске“ број 04/02 – Пречишћени текст, 17/08 и 01/09), чланом 6. Правилника о остваривању права из дјечије заштите (“Службени гласник Републике Српске“, број: 80/05), а на oснову Одлуке о давању сагласности на приједлог Буџета ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту Републике […]

Translate »