RUKOVODSTVO

Milomir Savčić,predsjednik BORS-a Zoran Vidić, predsjednik Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca BORS-a i zamjenik predsjednika BORS-a

Milomir Savčić

predsjednik BORS-a

Zoran Vidić

predsjednik Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca BORS-a i zamjenik predsjednika BORS-a

 

Vojo Gušić,predsjednik Odbora ratnih vojnih invalida BORS-a i zamjenik predsjednika BORS-a
Vojo Gušićpredsjednik Odbora ratnih vojnih invalida BORS-a i zamjenik predsjednika BORS-a Duško Miletićpredsjednik Predsjedništva BORS-a

 

Translate »