Влада РС повећала основицу за обрачун примања борачких категорија

Влада Републике Српске донијела је на сједници одржаној 23. јануара 2018.године, одлуке о повећању основица за обрачун годишњег борачког додатка, мјесечног борачког додатка, за исплате мјесечних примања цивилним жртвама рата, и за обрачун примања за 2018. годину предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. Из Владе су нагласили да, у складу са ранијим договором са Борачком организацијом Републике Српске, неће бити смањивања нивоа права, већ да ће се сваке године повећавати основице за обрачун у односу на протеклу годину.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун примања за 2018. годину предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Основице за обрачун примања утврђених чланом 16. ст. 1. и 2. Закона, изузев борачког додатка, утврђује се у проценту од 69,90% просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години за 2018. годину износи 580,20 КМ.

Како се наводи у образложењу Владе, имајући у виду износ средстава у Буџету за 2018. годину планираних за исплату примања прописаних Законом, те чињеницу да се број корисника тих примања континуирано смањује због губитка права по разним основама, као основица за обрачун тих примања за 2018. годину може се утврдити проценат од 69,90% од просјечне нето плате из претходне године односно номинални износ од 580,20 КМ, што представља повећање основице у односу на претходну годину за 2%.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун годишњег борачког додатка за 2018. годину.

Висина основице утврђује се у проценту од 0,445% од основице из члана 16. став 3. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске односно просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години и износи 3,70 КМ. Номинални износ годишњег борачког додатка за 2018. годину добије се множењем основице са бројем мјесеци ангажовања бораца у зони борбених дејстава.

С обзиром да је одређен број бораца прве и друге категорије након навршених 60 година живота испунио услове за кориштење мјесечног борачког додатка, број корисника годишњег борачког додатка за 2018. годину је мањи у односу на број корисника у 2016. години за 3343 корисника. Узимајући у обзир планирани износ средстава на буџетској позицији за борачки додатак и број корисника који имају право на годишњи борачки додатак, обрачун годишњег борачког додатка се може извршити по основици од 3,70 КМ, што је за 8,8% више у односу на основицу за обрачун за 2017. годину.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун  мјесечног  борачког додатка за 2018. годину. Висина основице утврђује се у проценту од 0,198 % од основице из члана 16. став 3. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске односно просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години и износи 1,65 КМ. Номинални износ мјесечног борачког додатка добије се множењем основице из тачке II ове одлуке са бројем мјесеци ангажовања борца у зони борбених дејстава.

Како се наводи у образложењу Владе РС, узимајући у обзир планирани износ средстава на буџетској позицији за борачки додатак за 2018. годину, те број корисника мјесечног борачког додатка којима ће се вршити исплата од 2018. године, за исплату мјесечног борачког додатка се може утврдити основици од 1,65 КМ, што је за 3,1% више у односу на прошлогодишњу.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању основице и коефицијента висине исплате мјесечних примања за 2018. годину предвиђених Законом о заштити цивилних жртава рата. Основица за обрачун мјесечних примања утврђује се у износу од 435,10 КМ, а коефицијент висине исплате утврђује се у вриједности од 1,00.

Како Влада наводи у образложењу Одлуке, имајући у виду да је у Буџету за 2018. годину планиран исти износ средстава за исплату примања прописаних Законом као у претходној години, те чињеницу да се број корисника права на цивилну инвалиднину континуирано смањује због престанка права по разним основама, као основица за обрачун тих примања за 2018. годину може се утврдити износ од 435,10 КМ, односно повећати основица за 2% у односу на основицу из претходне године.

   

Translate »