Realizacija projekta „Podrška demobilisanim borcima Vojske Republike Srpske sa područja Grada Banja Luka kroz rekreativni boravak na moru – Igalo, Crna Gora za 2016. godinu

U skladu sa dugogodišnjom praksom, i ove godine je realizovan projekat podrške borcima sa područja Grada Banjaluka, kroz rekreativni boravak na crnogorskom primorju.

Projekat je obuhvatio Organizaciju rada sa mjesnim Boračkim organizacijama u cilju identifikacije i odabira kandidata, odabir preduzeća za prevoz i osiguranje boraca i objekata za smještaj i  ishranu, odabir vođa puta za svaku grupu, smještaj boraca i organizaciju plana boravka sa ishranom i programom boravka, a sve u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Projekat je realizovan u periodu od 27.05.2016. do 25.06.2016. godine.

Ove godine, po projektu, planiran je odlazak 150 korisnika.

U toku boravka boraca na crnogorskom primorju, neke od grupa su organizovale jednodnevne posjete manastiru Ostrog, a u samom povratku obišli su Manastir Tvrdoš i hercegovačku Gračanicu.

Poseban značaj projekta leži u činjenici da je najveći broj boraca slabog socijalnog i ekonomskog statusa, te kao takvi nisu u poziciji da sebi priušte jedan takav odmor iz vlastitih sredstava.

Projekat je afirmativan, višestruko koristan i treba mu obezijediti podršku i u budućem periodu.

   

Translate »