Predsjednik Savčić – Vojska Republike Srpske odbranila narod

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić izjavio je 11. maja Srni da je odluka Narodne skupštine Republike Srpske o formiranju Vojske Republike Srpske bila istorijska i da je Vojska dala nemjerljiv doprinos u odbrani srpskog naroda i vjekovnih ognjišta.

– Vojska Republike Srpske formirana je kao izraz potrebe u odbrani srpskog naroda i njegovih vjekovnih ognjišta. Da nije formirana posledice po srpski narod bi bile slične obimu stradanja u proteklim ratovima. Vojska Republike Srpske je imala istorijsku ulogu da odbrani narod, ognjišta i teritoriju”, rekao je predsjednik Savčić povodom 12. maja – Dana Vojske Republike Srpske.

On je podsjetio da su, prije formiranja Vojske Republike Srpske, Bošnjaci i Hrvati u tadašnjoj BiH formirali paravojne formacije.

– Interesantan je podatak, o kojem govori glavni logističar muslimanskih snaga Hasan Čengić, da je prva naoružana muslimanska formacija formirana 1. avgusta 1990. godine u džamiji u Ustikolini. Od 109 opština u tadašnjoj BiH u 102 opštine prije početka rata su regrutovane jedinice `Zelenih beretki` i `Patriotske lige`” – naveo je Savčić i podsetio da je tzv. Armija BiH formirana 15. aprila 1992. godine.

Kada je reč o Hrvatima, kaže on, 3. decembra 1991. godine su formirane Hrvatske odbrambene snage (HOS), a HVO 8. aprila 1992. godine.

– To jasno govori o njihovim namjerama i ko je bio spreman za krvavi građanski rat – rekao je Savčić.

Skupština srpskog naroda u BiH na zasjedanju u Banjaluci 12. maja 1992. godine donijela je odluku o formiranju Vojske Republike Srpske.   

Translate »