Porodicama poginulih boraca besplatan primjerak Monografije 6. Sanske brigade

Boračka organizacija Republike Srpske u saradnji sa Boračkom organizaciom Oštra Luka pokloniće svim porodicama poginulih boraca 6. Sanske brigade po jedan primjerak nedavno objavljene Monografije ove brigade.

Za više detalja oko načina preuzimanja Monografije sve porodice poginulih boraca 6. Sanske brigade mogu se javiti Boračkoj organizaciji Republike Srpske na broj tel. 051/211-726.   

Translate »