ПОЧЕО РАД ПРЕДСЈЕДНИШТВА ПГБО ЗВОРНИК

Дана 16.05.2019.године одржана је друга сједница Предсједништва ГБО Зворник у великој сали градске Управе Града Зворника, са почетком у 16,00 часова.

Предсједништво је разматрало следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са конститутивне сједнице Предсједништва од 10.05.2019.године,
  2. Договор око начина рада Предсједништва ГБО за наредни период:-Усвајање Пословника о раду ГБО Зворник, -Усвајање оперативног плана рада ПГБО за 2019.годину.
  3. Текућа проблематика.

На другој редовној сједници ПГБО усаглашени су сви ставови и једногласно су усвојене све тачке дневног реда, а посебно су истакнути приоритети у раду за ову годину. Предсједништво је овластило Предсједника Предсједништва ГБО да заједно са Предсједником Скупштине ГБО, направе план и програм за обиљежавања Дана зворничке бригаде ВРС.

ЗА КРСТ ЧАСНИ И СЛОБОДУ ЗЛАТНУ!   

Translate »