Одржана 3. Редовна сједница Предсједништва ГБО Зворник

У петак, 25.06.2019. године, у великој сали Градске управе Зворник, са почетком у 16,00 часова одржана је 3. Редовна сједница Предсједништва ГБО Зворник, на којој су чланови расправљали о следећем дневном реду:

  1. Усвајање записника са 2. Редовне сједнице Предсједништва,
  2. Избор техничког секретара,
  3. Приједлог Правилника о платама, накнадама и другим примањима у ГБО,
  4. Приједлог Правилника о унутрашњој систематизацији радних мјеста у стручној служби ГБО,
  5. Формирање Комисије за рад на ажурирању спискова убијених цивила на подручју града Зворника, и праћење активности везаних за процесуирање ратних злочина у сарадњи са полицијским и судским структурама,
  6. Израда базе података за потребе ГБО,
  7. Приједлог Правилника о додјели једнократних новчаних помоћи из буџета ГБО. 

Предсједништво је водило конструктивну расправу по свим тачкама дневног реда, те по истим донијело адекватне одлуке и закључке:

Донешени су Правилници о платама, накнадама, и другим примањима у ГБО , Правилник о  унутрашњој систематизацији радних мјеста у стручној служби ГБО, те Правилник о додијели једнократних новчаних помоћи из буџета ГБО.

За техничког секретара чланови Предсједништва су изабрали Александра Деспотовића из Зворника.

Предсједништво је закључило да се у наредном периоду посебна пажња посвети раду мјесних одбора и ажурирању спискова чланства, те активнијем раду на информацијама и материјалним доказима о ратним злочинима почињеним над цивилима српске националности, као и пружање правне и сваке друге помоћи везане за процесуирање ратних злочина, а све у сарадњи са свим релевантним факторима у Републици Српској и Граду Зворник.  

Рад 3. редовне сједнице Предсједништва ГБО је закључен у 18,30 часова.   

Translate »