This page was exported from БОРС [ https://borackars.org ]
Export date: Fri Dec 3 12:20:32 2021 / +0000 GMT

Министарство финансија објавило Позив за достављање документације за емитовање емисије обвезница ратне штетеМинистарство финансија Републике Српске објавило је 1. октобра 2021. године у дневним новинама Глас Српске - Позив за достављање неопходне документације за емисију обвезница  по основу материјалне и нематеријалне штете  настале у периоду ратних дејстава  (свим физичким и правним лицима, којима је ово право признато
судским одлукама или вансудским поравнањима)
.

У наставку у цијелости преносимо информацију објављену овим поводом на странци Министарства финансија Републике Српске.

Министарство финансија, позива сва лица којима је признато право судским одлукама или вансудским поравнањима на накнаду материјалне и нематеријалне штете, настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године, а који су заинтересовани да им се њихово потраживање изврши путем 15. емисије обвезница ратне штете, да доставе неопходну документацију за емисију до 08.10.2021. године, на адресу:  Министарство финансија, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука.

Министарство финансија овим Позивом, такође, информише претходно поменута лица да ће, уколико документација достављена до 08.10.2021. године у Министарство финансија буде комплетна, иста бити обрађена и реализована кроз  15. емисију обвезница која би требало да буде 05.11.2021. године. Сва документација запримљена након наведеног датума биће обрађена за емисију обвезница предвиђену за реализацију у 2022.  години.

Вансудска поравнања и судска поравнања која гласе на обвезнице

У складу са Законом о унутрашњем дугу Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр.: 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14), вансудска поравнања и судска поравнања која гласе на обвезнице се измирују искључиво емисијом обвезница.

Странке које закључе вансудско поравнање или судско поравнање које гласи на обвезнице, чији је основ потраживање које се односи на ратну материјалну и нематеријалну штету дужне су да Министарству финансија Републике Српске доставе документацију неопходну за његову реализацију, и то:

 

Измирење ратне штете путем емисије обвезница се врши под сљедећим условима:

Напомене

Уколико су потребна додатна појашњења или информације, заинтересована лица се могу обратити Министарству финансија са захтјевом у којем је потребно навести предмет, односно број судске одлуке или вансудског поравнања, као и контакт телефон у циљу лакшег и бржег комуницирања. Захтјев се упућује путем: електронске поште Министарства финансија на адресу mf@mf.vladars.net, путем писмене пошиљке на горе наведену адресу Министарства финансија или личним уручењем на Централној писарници Административног центра Владе Републике Српске.                  

Поменути Позив можете преузети на слиједећој интернет адреси:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Documents/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%2015.%20%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5%20%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_590038350.pdf

 

 

 


Post date: 2021-10-01 13:47:42
Post date GMT: 2021-10-01 12:47:42
Post modified date: 2021-10-01 14:30:04
Post modified date GMT: 2021-10-01 13:30:04

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com