Javni pozivi i konkursi

Javni poziv za banjsku rehabilitaciju PPB i RVI za 2017. godinu

Broj: 16-03/1-2-563-1-4/2017 Banja Luka, 31.03.2017. godine   Na osnovu Plana utroška budžetskih sredstava sa pozicije 416300 – „Tekuće doznake pružaocima usluga socijalne zaštite PPB, RVI i CŽR – Projekat banjske rehabilitacije“, utvrđene Budžetom Republike Srpske za 2017. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 116/16) i Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2017. godinu, broj: 16-03/1-2-563-1/2017 od 03.03.2017. godine, na koji je Vlada Republike Srpske, dana 16.03.2017. godine na 116. sjednici dala saglasnost, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisuje:           JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 568 ratnih vojnih […]

Javna licitacija za prodaju motornih vozila BORS-a

Na osnovu članova 8.i48. Statuta Boračke organizacije Republike Srpske Srpske i Odluke Predsjedništva Skupštine BORS br.I-01/II-04-10-O-2/16 od 22.01.2016.godine, predsjednik Skupštine BORS, d o n o s i : O D L U K U o raspisivanju javne licitacije za prodaju motornih vozila prikupljanjem ponuda Član 1. Predmet javne licitacije –postupkom prikupljanja pisanih ponuda za motorna vozila: 1. putničko motorno vozilo, marke : OPEL, tip: VECTRA boja: SIVA, broj šasije:W0L0ZCF6941006352 broj motora: AKD1070 godina proizvodnje: 2003,DIZEL snaga motora:92 registarski broj:M86-A-950; u voznom stanju, registrovan do 02.09.2016.godine; početna prodajna cijena je: 3.429,30 KM 2. putničko motorno vozilo, marke: VOLKSWAGEN, tip: 1J boja: […]

JAVNI POZIV ZA UPUĆIVANJE RATNIH VOJNIH INVALIDA U BANJE

Broj: 16-03/1-2-563-29-4/2015 Banja Luka, 27.03.2015. godine   Na osnovu Plana utroška budžetskih sredstava sa pozicije 416300 – „Tekuće doznake pružaocima usluga socijalne zaštite PPB, RVI i CŽR – Projekat banjske rehabilitacije“, utvrđene Budžetom Republike Srpske za 2015. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 119/14) i Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2015. godinu, broj: 16-03/1-2-563-29/2015 od 20.02.2015. godine, na koji je Vlada Republike Srpske, dana 12.03.2015. godine na 11. sjednici dala saglasnost, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisuje:   JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 568 ratnih vojnih invalida […]

JAVNI KONKURS

JAVNI   KONKURS

   R E P U B L I K A   S R P S K AJU J A V N A  U S T A N O V A JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU B I J E LJ I N A Broj:   02- 334/15 Bijeljina, 30 .01.2015.   U skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 04/02 – Prečišćeni tekst, 17/08 i 01/09), članom 6. Pravilnika o ostvarivanju prava iz dječije zaštite (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 80/05), a na osnovu Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Budžeta JU Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike […]

Translate »