НАСЛОВНА

P R A V I L N I K O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI ČLANOVA BORAČKE ORGANIZACIJE REPUBLIKE SRPSKE

На основу члана 47. Статута Борачке организације Републике Српске, Скупштина Борачке организације Републике Српске  на 5 сjедници oдржаној дана 22. јуна 2017. године у Бијељини, д o н о с и:   П Р А В И Л Н И К О ДИСЦИПЛИНСКОЈ  ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ     ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   Члан 1. Овим Правилником утврђују се права, дужности и повреде права и дужности чланова Борачке организације Републике Српске сагласно Статуту и Кодексу Борачке организације Републике Српске  (у даљем тексту: БОРС) које предузимају  чланови  БОРС  и против којих се води поступак  у складу са Правилником о раду […]

P R A V I L N I K O RADU I POSTUPKU PRED SUDOVIMA ČASTI SKUPŠTINE BORAČKE ORGANIZACIJE REPUBLIKE SRPSKE I SKUPŠTINA GRADSKIH/OPŠTINSKIH BORAČKIH ORGANIZACIJA

На основу члана 60. Статута Борачке организације Републике Српске (пречишћен текст) број И-01/I-04-287-O-10/16 од 27.06.2016. године и члана 69. и 70. Пословника о раду Скупштине Борачке организације Републике Српске бр. И-01/I-04-245-П-2/17 Скупштина Борачке организације Републике Српске, на 5 сједници одржаној у Бијељини дана 22.06.2017. године   д о н о с и:                                                                                                    […]

Poslovnik o radu Skupštine BORS-a

                                          На основу члана 47. и 52. Статута Борачке организације Републике Српске (пречишћен текст)  број: И-01/I-04-287-О-10/16 од 22. јуна 2016. године, Скупштина  Борачке  организације  Републике  Српске  на 5 сједници одржаној дана  22. јуна 2017. године у Бијељини ,     д о н о с и :   ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИ3АЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ     I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ                             Члан 1.             Пословником  о  раду  Скупштине  Борачке […]

Predsjednik Savčić gost K3 televizije

Предсједник Савчић гост К3 телевизије

Предсједник Борачке организације Републике Српске Миломир Савчић гостовао је 17. октобра у емисији „Потез“ телевизије К3 из Прњавора. Тема емисије била је пресуда Суда БиХ Насеру Орићу изречена за злочине почињене над Србима Подриња, као и однос Суда и Тужилаштва БиХ према борцима Републике Српске осумњиченим за ратне злочине и  однос према српским жртвама. Снимак емисије „Потез“ потез можете погледати на адреси http://tvk3.info/kategorija/emisije/

Translate »